Usługi specjalne

Usługi specjalne:

  1. Usługa geodezyjna opracowania danych pomiarowych dla pomiarów osiadań w ramach niwelacji precyzyjnej. Usługa ta ma zastosowanie przy pomiarach osiadań konstrukcji bloków elektrowni i innych ciężkich budowli przemysłowych.