Szczegóły usługi doboru mocy umownej

Wstęp

Na koszty zakupu energii sieciowej (m.in. energii elektrycznej i gazu ziemnego) składają się:

 • koszty energii
 • koszty zmienne dystrybucji energii

zależne od ilości zużytej energii wyrażonej w MWh,

 • koszty dystrybucyjne stałe

zależne od mocy umownej wyrażonej w kW,

 • koszty przekroczeń mocy umownej

występujące w przypadkach wystąpienia przekroczeń,

a także:

 • pozostałe koszty takie jak: opłaty za moc bierną, abonament.
Wpływ mocy umownej na koszty zakupu energii na przykładzie zakupu energii elektrycznej
Wpływ mocy umownej na koszty zakupu energii na przykładzie zakupu energii elektrycznej

Usługa

W większości przypadków moc umowna jest przewymiarowana, co skutkuje zawyżonymi opłatami dystrybucyjnymi stałymi. W wielu przypadkach nie wykorzystuje się dodatkowych możliwości obniżenia kosztów, np. możliwości odrębnego zamówienia mocy umownej dla poszczególnych miesięcy.

Niniejsza usługa pozwala na optymalizację kosztów zakupowych z uwagi na moc umowną.

Poglądowy schemat analizy optymalizacji mocy umownej
Poglądowy schemat analizy optymalizacji mocy umownej

Przykład

W przedsiębiorstwie przemysłowym “X” jedno z przyłączy elektroenergetycznych “P1” ma moc umowną określoną dla każdego miesiąca roku jednakową. W wyniku przeprowadzonej usługi, gdzie użyto dane ze wskaźnika mocy z faktur zakupowych, zmniejszono moc umowną odrębnie dla okresu “letniego” i “zimowego”.

Przykładowe wyniki usługi optymalizacji mocy umownej
Przykładowe wyniki usługi optymalizacji mocy umownej

Redukcja kosztów wyniosła w tym przypadku 56 536 PLN netto/rok.

Uwagi

 1. Usługa kończona jest raportem, w którym określona zostaje optymalna wartość mocy umownej dla przedstawionych danych historycznych o obciążeniu przyłączy. W raporcie zamieszczane są także wnioski dotyczące charakteru obciążenia przyłącza. Opcjonalnie dodawane są wytyczne dla zastosowania tzw. strażnika mocy.
 2. Usługa jest analizą danych historycznych wartości mocy wykonanej przyłączy, a nie jest przewidywaniem przyszłej mocy wykonanej. “Optymalna moc umowna” omawiana powyżej dotyczy przeszłego okresu czasu. Przedstawione wyniki mogą posłużyć do przewidywania przyszłej mocy wykonanej, na potrzeby określenia mocy umownej, z zastrzeżeniem konieczności uwzględnienia dodatkowych czynników mogących wpłynąć na przyszłe wartości mocy wykonanej.
 3. Usługa może nie być możliwa w przypadku braku danych historycznych o mocy wykonanej (braki danych w fakturach za usługi dystrybucyjne przy braku danych pomiarowych z liczników/analizatorów mocy).
 4. Usługa może zostać rozszerzona, w zależności od oczekiwań Klienta, o:
 • weryfikację alternatywnych sprzedawców energii w celu zmniejszenia handlowej ceny energii,
 • ofertę na tzw. strażnika mocy,
 • pełną analizę faktur zakupowych za media energetyczne (usługa stała lub doraźna),
 • wykonanie Audytu energetycznego przedsiębiorstwa wg art. 36 ustawy o efektywności energetycznej, w tym wykonanie opracowania obejmującego pełną analizę faktur zakupowych, danych pomiarowych, a także dotyczącego możliwych przedsięwzięć służących ograniczeniu zużycia energii i kosztów zakupowych, np. modernizacji, zmian sposobu sterowania mocą urządzeń czy zastosowania innowacyjnych technologii.