Optymalizacja (dobór) mocy umownej

Zastosowanie optymalizacji (doboru) mocy umownej (mocy zamówionej)

W większości przypadków moc umowna (moc zamówiona) jest przewymiarowana, co skutkuje nadmiernymi opłatami dystrybucyjnymi (sieciowymi) stałymi. W wielu przypadkach nie wykorzystuje się dodatkowych możliwości obniżenia kosztów, np. możliwości odrębnego zamówienia mocy umownej dla poszczególnych miesięcy.

Niniejsza usługa pozwala na optymalizację kosztów zakupowych z uwagi na moc umowną, to jest na odpowiedź na pytanie “Jaka powinna być moc umowna?“.

Uwagi

Usługa ta ma zastosowanie w szczególności dla poboru energii w następujących taryfach: c21, c22, c22a, c22b, c22w, c23, c24, b21, b22, b23, b24, a21, a22,  a23, a24, w5, w6, w7, w8 (i pochodnych).

Broszura usługi

Szczegóły, w tym przykłady, zawiera poniższa broszura.

(PDF) Optymalizacja mocy umownej

(www) Optymalizacja mocy umownej