Konsultacje, doradztwo w zakresie efektywności energetycznej

Konsultacje, doradztwo w zakresie efektywności energetycznej i zmniejszenia kosztów energii

Poprzez adres e-mail lub telefon podane w zakładce Kontakt oferujemy konsultacje w zakresie efektywności energetycznej, ograniczenia zużycia energii i jej kosztów zakupowych.

Nasze usługi konsultingowekonsulting energetyczny może na przykład:

  • potwierdzić lub zaprzeczyć dla danego przypadku przydatność działania w kontekście analizy faktur i doboru mocy umownej,
  • dostarczyć listę możliwych, typowych i nietypowych sposobów oszczędności energii i rozwiązań technicznych w danej firmie,
  • podać działania konieczne do uzyskania informacji o aktualnym zużyciu energii danego obiektu, instalacji lub urządzenia, a także do wyznaczenia opłacalności możliwych przedsięwzięć służących zmniejszeniu kosztów energii.

W ogólności nasze doradztwo energetyczne pozwala na uzyskanie szczegółowych odpowiedzi na pytania: “Jak oszczędzać energię w firmie?” i “Jak zmniejszyć koszty energii?“.

Uwaga

W prostych i typowych przypadkach konsultacje te mogą być bezpłatne w zamian za jednorazową możliwość zaprezentowania oferty drogą e-mailową.