Analiza i opracowanie danych z pomiarów energetycznych

Zastosowanie analizy danych pomiarowych z pomiarów energetycznych, w tym w ramach systemów zarządzania energią

Rozwijająca się dynamicznie w ostatnich latach branża zintegrowanych systemów pomiarowych (np. BMS/EMS) w ramach systemów zarządzania energią daje szerokie możliwości analizy zużycia energii w przedsiębiorstwie.

Jednakże dane rejestrowane przez dziesiątki, setki lub nawet tysiące liczników, analizatorów energii i inne punkty pomiarowe są trudne do przeanalizowania z powodu ich dużej ilości.

Oferujemy usługę analizy i opracowania danych pomiarowych w zakresie zużycia energii, w tym dla systemów pomiarowych w ramach zarządzania energią. Usługa ma na celu wspomaganie zarządzania energią w warunkach dużej ilości danych z liczników i analizatorów energii.

Cel analizy danych pomiarowych z pomiarów energetycznych

Usługa analizy pomiarów energetycznych ma na celu głównie:

 • odciążenie pracowników kadry inżynierskiej przedsiębiorstwa przez outsourcing pracy potrzebnej do owocnego wykorzystania danych pomiarowych,

a w związku z analizą danych:

 • identyfikację udziału poszczególnych odbiorników (grup odbiorników) w całościowym zużyciu energii (bilansowanie energii), czyli określenie które odbiorniki zużywają największe ilości energii,
 • określenie charakteru obciążenia odbiorników (grup odbiorników) energii, np. praca ciągła ze stałą mocą praca przerywana, praca wymagająca zastosowania regulacji mocy,
 • klasyfikację zużycia energii na zużycie stałe (niezależne od wielkości produkcji) i zmienne (zależne od wielkości produkcji),
 • poszukiwanie niepotrzebnych strat energii, np. praca urządzeń w biegu jałowym, niepotrzebna praca urządzeń w danych okresach czasu,
 • określenie zużycia energii w trakcie postojów produkcji i analizę tych wartości odrębnie dla różnych obszarów produkcji,
 • poszukiwanie niepotrzebnych pików obciążenia mogących powodować nadmierną moc pobraną (wykonaną, osiągniętą) przyłączy, a także poszukiwanie strat energii rozruchów maszyn, które mogą być uniknięte poprzez stosowanie urządzeń typu soft-start,
 • poszukiwanie sposobów zmniejszenia współczynnika mocy biernej indukcyjnej zdefiniowanego jako tg(fi), określającego stosunek ilości energii biernej indukcyjnej do ilości energii czynnej, aby tg(fi) pozostawał poniżej wartości umownej, najczęściej tg(fi)<0,4 [kVArh/kWh];
 • poszukiwanie okresów i źródeł występowania mocy biernej pojemnościowej, jeżeli jest to istotne dla wskazań mocy biernej przyłącza elektroenergetycznego,
 • określenie efektywności energetycznej urządzeń, jeżeli określenie takiej wielkości jest możliwe (np. określenie energochłonności systemów sprężonego powietrza wyrażonej w [kWh/m3 powietrza] i porównanie z wartościami typowymi),
 • korelowanie wartości zużycia energii z dowolnymi mierzonymi parametrami wpływającymi na to zużycie,
 • diagnostykę maszyn (wykrywanie awaryjnych stanów pracy) według zużycia energii.

Usługa analizy danych prowadzi do uzyskania podstawowych informacji potrzebnych do wprowadzenia zmian w systemach technicznych w celu uzyskania oszczędności energii. Bez analizy danych pomiarowych często nie jest możliwe zauważenie i zrozumienie problemów dotyczących pracy odbiorników energii.

Broszura usługi

Szczegóły usługi znajdują się w poniższej broszurze, zawierającej także przykład jej zastosowania.

(PDF) Analiza danych pomiarowych