Analiza faktur zakupowych za media energetyczne

Zastosowanie analizy faktur zakupowych za media energetyczne (za energię i usługi dystrybucji)

Z naszych doświadczeń w fakturach zakupowych za media energetyczne (faktury za energię elektryczną, faktury za gaz ziemny, faktury za ciepło sieciowe) wystawianych odbiorcom przemysłowym i innym większym firmom zadziwiająco często zdarzają się błędy obliczeniowe skutkujące niepoprawną końcową kwotą faktury do zapłaty. Jeżeli błędy te są wykrywane przez odbiorcę energii, to wystawiane są faktury korygujące. Podczas naszych usług wykonywanych dla odbiorców przemysłowych obserwujemy do kilku faktur korygujących w okresie 2-3 lat.

Cel analizy faktur zakupowych za media energetyczne

Usługa analizy faktur ma na celu głównie:

  • weryfikację poprawności wystawienia faktur, czyli sprawdzenie wyznaczenia kwot opłat za poszczególne usługi na podstawie wskazań liczników, postanowień taryf i umów,
  • wyciągnięcie wniosków wynikających ze struktury kosztów, to jest wartości poszczególnych składników opłat (kosztów energii, kosztów zmiennych dystrybucji energii, kosztów dystrybucyjnych stałych, kosztów przekroczeń mocy umownej, opłat za moc bierną i pozostałych opłat, takich jak abonament),
  • weryfikację trafności doboru taryfy, a także możliwości osiągnięcia wartości granicznych mocy lub zużycia energii decydujących o zakwalifikowaniu przyłącza do grupy taryfowej,
  • weryfikację alternatywnych sprzedawców energii w celu zmniejszenia handlowej ceny energii,
  • wyciągnięcie wniosków w zakresie struktury zasilania, to jest liczby przyłączy elektroenergetycznych i gazowych.

Usługa analizy faktur prowadzi do uzyskania oszczędności kosztów zakupowych bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian technicznych w zasilanym obiekcie.

Uwagi

Usługa analizy faktur za energię znana jest na rynku również pod nazwami: sprawdzenie faktur, weryfikacja faktur, kontrola faktur, walidacja faktur, monitoring faktur, outsourcing obsługi faktur.

Usługa ta ma zastosowanie w szczególności dla poboru energii w następujących Usługa ta ma zastosowanie w szczególności dla poboru energii w następujących taryfach: c21, c22, c22a, c22b, c22w, c23, c24, b21, b22, b23, b24, a21, a22,  a23, a24, w5, w6, w7, w8 (i pochodnych).

Usługa analizy faktur może być przydatna nie tylko dla odbiorców energii, ale także dla operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) lub dla operatorów sieci przesyłowych (OSP) wystawiających faktury odbiorcom energii.

Broszura usługi

Szczegóły niniejszej usługi, w tym wymowne przykłady, zawiera poniższa broszura.

(PDF) Analiza faktur

Artykuł

Ponadto omówione wyżej zagadnienia w formie najbardziej treściwej zamieściliśmy w poniższym artykule.

Możliwości oszczędności kosztów dla przedsiębiorstwa przemysłowego na podstawie analizy faktur zakupowych za media energetyczne, elektro.info 6/2018