Szkolenia z efektywności energetycznej

Zastosowanie szkoleń

Oferujemy szkolenia dla osób obsługi technicznej realizowane u Klienta w zakładzie przemysłowym (dla pracowników utrzymania stanu maszyn i budynków, energetyków przedsiębiorstwa) w zakresie efektywności energetycznej, z naciskiem na sposoby uzyskiwania oszczędności kosztów energii.

Cel szkoleń

Głównym celem szkoleń jest:

 • zapoznanie personelu z czynnikami wpływającymi na zużycie energii,
 • określenie typowych dla danego obszaru sposobów zwiększenia efektywności energetycznej i zmniejszania kosztów operacyjnych.

Dodatkowy cel szkoleń – poszukiwanie oszczędności energii

Dodatkowym efektem szkoleń może być bezpośrednie znalezienie sposobów oszczędności energii (kosztów energii), np. bezinwestycyjnie przez zmianę sposobu sterowania urządzeń czy optymalizacja ich parametrów pracy.

Organizacja szkolenia – szkolenie u Klienta

Szkolenia te dzielą się na część teoretyczną (dopasowaną do wybranego zakresu tematycznego) i praktyczną (pokazową na przykładzie istniejących urządzeń i instalacji). Szkolenia mają miejsce u Klienta, to jest w zakładzie przemysłowym, z zagadnieniami omawianymi bezpośrednio na danych, istniejących rozwiązaniach technicznych.

Przeprowadzenie szkolenia w obiektach Klienta pozwoli na zdobycie wiedzy, która może być bezpośrednio wykorzystana w praktyce przez pracowników podczas ich dalszej pracy w tych obiektach.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie może trwać od 1 do 3 dni, a poprzedzone jest wizytą mającą na celu przygotowanie zajęć praktycznych.

Poziom szkolenia

Poziom szkolenia określany jest indywidualnie, a typowym jest poziom studiów inżynierskich i magisterskich.

Szczegółowy zakres tematyczny

Szkolenie przygotowywane jest przez nas indywidualnie do zakresu tematycznego wybranego przez Klienta z nw. tematów:

 • Systemy zarządzania energią – sposób wykorzystania danych pomiarowych w celu ograniczenia zużycia energii,
 • Proces produkcyjny – w przypadku, gdy proces ten jest procesem typowym i znanym w literaturze fachowej, a nie indywidualnym i wysokospecjalizowanym,
 • Kotłownia i sieci dystrybucji ciepła oraz ciepła woda użytkowa – sposoby zwiększenia sprawności systemu,
 • Agregaty prądotwórcze, kogeneracja, trigeneracja,
 • Dystrybucja energii elektrycznej – transformatory zasilające, straty energii, wpływ mocy biernej na straty energii i na dodatkowe opłaty dystrybucyjne, czyli jak ograniczyć straty zachodzące na całym wolumenie energii elektrycznej dostarczanej do zakładu,
 • Agregaty chłodnicze – sposoby zwiększenia sprawności systemu przez regulację parametrów pracy urządzeń, liczbowe określenie efektywności maszyn,
 • Pompy, wentylatory – sposoby zwiększenia sprawności systemu przez zastosowanie wysokosprawnych maszyn i sterowanie prędkościowe,
 • Sprężone powietrze – sposoby zwiększenia sprawności systemu przez wykorzystanie odpowiednio dobranych maszyn a także optymalizację parametrów pracy i usuwanie nieszczelności,
 • System próżniowy – przegląd rozwiązań i czynniki mające wpływ na zużycie energii,
 • Oświetlenie – sposoby zmniejszenia zużycia energii przez zastosowanie nowych technologii i zaawansowanego sterowania,
 • Budynki – czynniki mające wpływ na straty i zyski ciepła.

Panel do szkoleń

Komunikacja audio-video-tablica