Pakiet doradztwa na wysokie ceny gazu ziemnego i koszty ogrzewania

Jak zmniejszyć koszty gazu ziemnego w firmie?

Usługa doradztwa energetycznego dla firm jest wskazana ze względu na wysokie koszty energii. Poniżej znajduje się plan takiej analizy, jednak zawiera on wiele opcjonalnych punktów, które należałoby omówić każdorazowo w danym przypadku.

Analiza skutkująca zmniejszeniem kosztów ogrzewania

Plan analizy:

 • analiza faktur zakupowych i danych z ewentualnych podliczników i BMSu pod względem miesięcznego rozkładu zużycia energii [MWh/miesiąc] i przyporządkowanie tego zużycia do odpowiednich zasilanych obiektów (gaz ziemny),
 • (opcjonalnie) jw. (dla energii elektrycznej),
 • analiza profili mocy dostępnych od operatorów sieci oraz z analizatorów zainstalowanych w zakładzie,
 • (opcjonalnie) analiza faktur pod względem mocy umownej (gaz i energia elektryczna),
 • (opcjonalnie) analiza faktur pod względem mocy biernej (faktury za usługi dystrybucji energii elektrycznej),
 • (opcjonalnie) wyznaczenie wytycznych w zakładzie w zakresie okresów i procedur zamawiania wolumenów energii (gaz i energia elektryczna) celem uzyskania jak najniższych cen zakupu energii,

 

 • analiza sposobu wykorzystania ciepła w obiekcie (regulacja temperatury, sposób wykorzystania central wentylacyjnych, grzejników, nagrzewnic, wentylatorów wywiewnych itp.),
 • (opcjonalnie) analiza przegród budowlanych pod względem charakterystyki energetycznej (izolacyjności),
 • (opcjonalnie) możliwości odzysku ciepła z wentylacji,
 • (opcjonalnie) możliwości odzysku ciepła z procesu produkcyjnego,

 

 • analiza obliczeniowa kosztów ogrzewania na różne sposoby (np. porównanie ogrzewania kotłowego z pompami ciepła),
 • analiza obliczeniowa opłacalności wykorzystania fotowoltaiki,
 • analiza obliczeniowa systemów kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej (cwu),
 • analiza obliczeniowa dla sposobów oszczędności wody (i ciepła do przygotowania cwu) – istotne w przypadku dużej liczbie pracowników,
 • (opcjonalnie) poszukiwanie wykonawców pod klucz proponowanych systemów, którzy określą koszty inwestycyjne orientacyjne oraz koszty operacyjne (serwisy, przeglądy, koszty wymian zużytych elementów),
 • (opcjonalnie) jw. – doprowadzenie do końcowych (wiążących handlowych) ofert na wykonanie ww. systemów pod klucz.