Audyty energetyczne przedsiębiorstw przemysłowych dużych i inne audyty wg wymagań ustawowych

Audyty energetyczne wymagane ustawowo

w tym:

  • audyty energetyczne przedsiębiorstwa wg art. 36 ustawy o efektywności energetycznej (dotyczy przedsiębiorstw dużych),
  • audyty w celu pozyskania białych certyfikatów,
  • kontrole systemu ogrzewania lub kontrole systemu klimatyzacji,
  • inne audyty według wymagań ustawowych

realizowane są w poszerzonym gronie audytorów i opisane są na stronie www.auditexpert.pl.