Analiza projektów koncepcyjnych i technicznych pod względem zużycia energii

Analiza, konsultowanie, opiniowanie, ocena, weryfikacja, audyt projektów koncepcyjnych (koncepcji rozwiązań) i technicznych

Walka o efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie i o minimalizację kosztów zakupowych za media energetyczne powinna odbywać się NIE tylko przy przeprowadzaniu audytów energetycznych przedsiębiorstwa dla funkcjonującego już rozwiązania technicznego, ale głównie przed dokonaniem inwestycji w dane rozwiązanie techniczne.

Zastosowanie analizy projektów dotyczących urządzeń lub instalacji zużywających energię

Usługa przeznaczona jest:

  • dla przedsiębiorstw, w których opracowywane są pomysły ulepszeń związanych z efektywnością energetyczną, gdzie ocena koncepcji rozwiązań może przynieść wymierne skutki polegające na uzyskaniu przyszłych oszczędności energii (przy uwzględnieniu wartości kosztów inwestycyjnych), jeszcze na etapie wstępnym, przed poniesieniem pierwszych kosztów,
  • dla firm będących odbiorcami projektów technicznych, dla których przydatna może być ocena projektów, w wyniku której rozwiązania mogą zostać udoskonalone na etapie wstępnym,
  • dla projektantów (biur projektowych), gdzie konsultacje projektów technicznych mogą przenieść część pracy związanej z obliczeniami energetycznymi i doborem urządzeń na nas, zapewniając jednocześnie zwiększenie jakości projektu dla Klienta końcowego.

Cel analizy projektów

Celem niniejszej usługi jest unikanie niepotrzebnych kosztów.

Udoskonalenie projektu technicznego jeszcze przed dokonaniem inwestycji pozwala na uniknięcie niepotrzebnych kosztów inwestycyjnych w mniej efektywne rozwiązanie, które później miałoby być udoskonalane w sposób kosztowny.

Zakres oceny projektów

Usługa audytu projektów koncepcyjnych (koncepcji rozwiązań technicznych) i technicznych ma na celu głównie:

  • ocenę proponowanych w projekcie urządzeń pod kątem ich efektywności energetycznej,
  • ocenę sposobu regulacji i sterowania urządzeniami lub instalacją pod kątem efektywności energetycznej,
  • ocenę stopnia opomiarowania instalacji pod kątem kontroli bieżącej jej efektywności energetycznej (nie tylko zużycia energii, ale też pomiar ilości efektu użytecznego).

Broszura usługi

Szczegóły usługi, w tym przykład obliczeniowy, znajdują się w poniższej broszurze.

(PDF) Analiza projektów