Analiza (konsultowanie, opiniowanie, ocena, weryfikacja, audyt) projektów koncepcyjnych (koncepcji rozwiązań) i technicznych pod względem zużycia energii

Zastosowanie analizy projektów dotyczących urządzeń lub instalacji zużywających energię

Walka o efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie i o minimalizację kosztów zakupowych za media energetyczne powinna odbywać się NIE tylko przy przeprowadzaniu audytów energetycznych przedsiębiorstwa dla funkcjonującego już rozwiązania technicznego, ale głównie przed dokonaniem inwestycji w dane rozwiązanie techniczne.

Usługa przeznaczona jest:

  • dla przedsiębiorstw, w których opracowywane są pomysły ulepszeń związanych z efektywnością energetyczną, gdzie ocena koncepcji rozwiązań może przynieść wymierne skutki polegające na uzyskaniu przyszłych oszczędności energii (przy uwzględnieniu wartości kosztów inwestycyjnych), jeszcze na etapie wstępnym, przed poniesieniem pierwszych kosztów,
  • dla firm będących odbiorcami projektów technicznych, dla których przydatna może być ocena projektów, w wyniku której rozwiązania mogą zostać udoskonalone na etapie wstępnym,
  • dla projektantów (biur projektowych), gdzie konsultacje projektów technicznych mogą przenieść część pracy związanej z obliczeniami energetycznymi i doborem urządzeń na nas, zapewniając jednocześnie zwiększenie jakości projektu dla Klienta końcowego.

Cel analizy projektów – unikanie niepotrzebnych kosztów

Udoskonalenie projektu technicznego jeszcze przed dokonaniem inwestycji pozwala na uniknięcie niepotrzebnych kosztów inwestycyjnych w mniej efektywne rozwiązanie, które później miałoby być udoskonalane.

Zakres oceny projektów

Usługa audytu projektów koncepcyjnych (koncepcji rozwiązań technicznych) i technicznych ma na celu głównie:

  • ocenę proponowanych w projekcie urządzeń pod kątem ich efektywności energetycznej,
  • ocenę sposobu regulacji i sterowania urządzeniami lub instalacją pod kątem efektywności energetycznej,
  • ocenę stopnia opomiarowania instalacji pod kątem kontroli bieżącej jej efektywności energetycznej (nie tylko zużycia energii, ale też pomiar ilości efektu użytecznego).

Broszura usługi

Szczegóły usługi, w tym przykład obliczeniowy, znajdują się w poniższej broszurze.

(PDF) Analiza projektów