Superskrót – Usługi i produkty służące zmniejszeniu kosztów energii

Usługi podstawowe

 1. Konsultacje w zakresie efektywności energetycznej

Zastanawiają się Państwo nad sposobami obniżenia kosztów energii? W prostych i typowych przypadkach nasze konsultacje mogą być bezpłatne.

 

 1. Optymalizacja (dobór) mocy umownej

W większości przypadków moc zamówiona jest przewymiarowana a to znaczy, że możliwe są oszczędności związane z opłatą przesyłową stałą, stanowiącą jeden z elementów faktury za energię i usługi dystrybucji.

 

 1. Analiza faktur zakupowych za media energetyczne

Analizujemy faktury za energię pod kątem: poprawności wystawienia, oceny struktury kosztów, weryfikacji celowości wyboru innej taryfy, poszukiwania alternatywnych sprzedawców energii, analizy struktury zasilania.

 

 1. Analiza i opracowanie danych pomiarowych

Usługa ma na celu wspomaganie zarządzania energią w warunkach dużej ilości danych z liczników i analizatorów energii.

 

Usługi kompleksowe

 1. Audyty energetyczne przedsiębiorstw przemysłowych mniejszych
 2. Audyty energetyczne przedsiębiorstw przemysłowych dużych i inne audyty wg wymagań ustawowych

Audyty w p. 5 i 6:

 • Audyty energetyczne przedsiębiorstw – Otrzymają Państwo opracowanie zawierające listę proponowanych przedsięwzięć służących zmniejszeniu zużycia energii wraz z obliczeniami opłacalności każdego z nich.
 • Audyty w celu pozyskania tzw. Białych certyfikatów stanowiących premię finansową dla planowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej,
 • Kontrole systemu ogrzewania lub kontrole systemu klimatyzacji.

 

 1. Analiza projektów koncepcyjnych (koncepcji rozwiązań technicznych) i projektów technicznych dotyczących urządzeń lub instalacji zużywających energię

Jeżeli planują Państwo zmiany w istniejących systemach/instalacjach, to możemy przeprowadzić analizę wpływu takich zmian na zużycie energii, a także znaleźć optymalne ich warianty.

 

 1. Szkolenia u Klienta w zakresie efektywności energetycznej

Oferujemy szkolenia u Klienta dla osób obsługi technicznej w zakresie efektywności energetycznej, z naciskiem na sposoby uzyskiwania oszczędności kosztów energii, z zagadnieniami omawianymi bezpośrednio na danych, istniejących rozwiązaniach technicznych.

 

Usługi i produkty pomiarowe

 1. Pomiary mocy i sprawności – układy pomiarowe z rejestratorami danych
 2. Wykonanie lokalnych układów pomiarowych z rejestratorami danych (data logger) dla instalacji przemysłowych

Usługi pomiarowe pozwalają na uzyskanie informacji o zużyciu energii w poszczególnych obszarach. Obszarami są elementy funkcjonowania zakładu wymagające dostarczenia energii użytkowej, np. ogrzewanie, przygotowanie cwu., proces produkcyjny, transport wewnątrzzakładowy itp.

 

 1. Audyt sprężonego powietrza

Audyt sprężonego powietrza pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności energii elektrycznej.

 

 1. Lokalizacja/wykrywanie nieszczelności sprężonego powietrza

Oferujemy wykrywanie nieszczelności sprężonego powietrza z wykorzystaniem lokalizatora ultradźwiękowego.