Superskrót – Usługi i produkty służące zmniejszeniu kosztów energii

Usługi podstawowe

 1. Konsultacje w zakresie efektywności energetycznej

Zastanawiają się Państwo nad sposobami obniżenia kosztów energii? W prostych i typowych przypadkach nasze konsultacje mogą być bezpłatne.

 

 1. Optymalizacja (dobór) mocy umownej

W większości przypadków moc zamówiona jest przewymiarowana a to znaczy, że możliwe są oszczędności związane z opłatą przesyłową stałą, stanowiącą jeden z elementów faktury za energię i usługi dystrybucji.

 

 1. Analiza faktur zakupowych za media energetyczne

Analizujemy faktury za energię pod kątem: poprawności wystawienia, oceny struktury kosztów, weryfikacji celowości wyboru innej taryfy, poszukiwania alternatywnych sprzedawców energii, analizy struktury zasilania.

 

 1. Analiza i opracowanie danych pomiarowych

Usługa ma na celu wspomaganie zarządzania energią w warunkach dużej ilości danych z liczników i analizatorów energii.

 

Usługi kompleksowe

 1. Audyty energetyczne przedsiębiorstw przemysłowych mniejszych
 2. Audyty energetyczne przedsiębiorstw przemysłowych dużych i inne audyty wg wymagań ustawowych

Audyty w p. 5 i 6:

 • Audyty energetyczne przedsiębiorstw – Otrzymają Państwo opracowanie zawierające listę proponowanych przedsięwzięć służących zmniejszeniu zużycia energii wraz z obliczeniami opłacalności każdego z nich.
 • Audyty w celu pozyskania tzw. Białych certyfikatów stanowiących premię finansową dla planowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej,
 • Kontrole systemu ogrzewania lub kontrole systemu klimatyzacji.

 

 1. Analiza projektów koncepcyjnych (koncepcji rozwiązań technicznych) i projektów technicznych dotyczących urządzeń lub instalacji zużywających energię

Jeżeli planują Państwo zmiany w istniejących systemach/instalacjach, to możemy przeprowadzić analizę wpływu takich zmian na zużycie energii, a także znaleźć optymalne ich warianty.

 

 1. Szkolenia u Klienta w zakresie efektywności energetycznej

Oferujemy szkolenia u Klienta dla osób obsługi technicznej w zakresie efektywności energetycznej, z naciskiem na sposoby uzyskiwania oszczędności kosztów energii, z zagadnieniami omawianymi bezpośrednio na danych, istniejących rozwiązaniach technicznych.

 

Usługi i produkty pomiarowe

 1. Pomiary mocy i sprawności – układy pomiarowe z rejestratorami danych
 2. Wykonanie lokalnych układów pomiarowych z rejestratorami danych (data logger) dla instalacji przemysłowych

Usługi pomiarowe pozwalają na uzyskanie informacji o zużyciu energii w poszczególnych obszarach. Obszarami są elementy funkcjonowania zakładu wymagające dostarczenia energii użytkowej, np. ogrzewanie, przygotowanie cwu., proces produkcyjny, transport wewnątrzzakładowy itp.