Wykonanie lokalnych układów pomiarowych z rejestratorami danych (data logger) do opomiarowania urządzeń lub instalacji

Zastosowanie układów pomiarowych z rejestratorami danych

Oferujemy wykonanie lokalnych układów pomiarowych z rejestratorami danych (data logger) dla urządzeń lub instalacji, dla których brak jest opomiarowania w ramach systemów zarządzania energią.

Układy te pozwalają na uzyskanie informacji o energochłonności poszczególnych urządzeń lub instalacji (np. rzeczywistego zużycia energii [kWh/miesiąc]) czy wskaźników efektywności energetycznej (np. wskaźnik [kWh/kg produktu] lub sprawność urządzeń [%]), a zatem zarządzać zużyciem energii. Dzięki rejestratorom danych możliwe jest także poszukiwanie czynników wpływających na zużycie energii, np. rejestracja zużycia energii dla różnych parametrów procesu (temperatur, ciśnień itp.), a w konsekwencji optymalizacja procesu względem zużycia energii.

Zastosowania mogą być różne, stosownie do danego przypadku.

Poza zastosowaniem przemysłowym, układy te mogą być przydatne m.in. dla szkół wyższychinstytutów badawczych.

Sprzedaż lub dzierżawa/wynajem/wypożyczenie

W zależności od potrzeb układy rejestracji danych mogą być wydzierżawione (potrzeba jednokrotnego lub okresowego opomiarowania instalacji) lub zakupione przez Państwa przedsiębiorstwo.

Forma urządzeń

Rozdzielnica przenośna z zabudowanym rejestratorem danych i innymi potrzebnymi urządzeniami, wraz z kompletem zewnętrznych czujników dopasowanych do danej instalacji i danego procesu technologicznego.

Rejestrator danych pomiarowych w przenośnej rozdzielnicy, czujniki pomiarowe, analizator energii, cewki Rogowskiego
Układy pomiarowe z rejestratorami danych (data loggerami)

Układ pomiarowy z rejestratorem danych
Układ pomiarowy z rejestratorem danych

Analizator energii i czujniki parametrów procesowych

Układy pomiarowe mogą zawierać czujniki parametrów procesu (np. czujniki temperatury medium roboczego, czujniki ciśnienia, przepływomierze), jak i analizatory energii elektrycznej po stronie zasilania.

Eksport danych pomiarowych

Dane pomiarowe są rejestrowane w plikach tekstowych (np. *.csv), które można otworzyć w typowych arkuszach obliczeniowych, np. MS Excel. Oferujemy także analizę danych pomiarowych.

Broszura produktu

Szczegóły niniejszego produktu, w tym wymowne przykłady zastosowań, zawiera poniższa broszura.

(PDF) Układ pomiarowy z rejestratorem danych