Pomiary mocy i sprawności – układy pomiarowe z rejestratorami danych

Zastosowanie układów pomiarowych z rejestratorami danych

Oferujemy wykonanie pomiarów mocy, sprawności lub innych parametrów procesu z wykorzystaniem układów pomiarowych z rejestratorami danych (data logger) dla instalacji przemysłowych, dla których brak jest opomiarowania w ramach systemów zarządzania energią.

Układy te pozwalają na uzyskanie informacji o energochłonności poszczególnych urządzeń lub instalacji (np. rzeczywistego zużycia energii [kWh/miesiąc]) czy wskaźników efektywności energetycznej (np. wskaźnik [kWh/kg produktu] lub sprawność urządzeń [%]), a zatem zarządzać zużyciem energii. Dzięki rejestratorom danych możliwe jest także poszukiwanie czynników wpływających na zużycie energii, np. rejestracja zużycia energii dla różnych parametrów procesu (temperatur, ciśnień itp.), a w konsekwencji optymalizacja procesu względem zużycia energii.

Zastosowania mogą być różne, stosownie do danego przypadku.

Poza zastosowaniem przemysłowym, układy te mogą być przydatne dla szkół wyższychinstytutów badawczych.

Forma urządzeń

Rozdzielnica przenośna z zabudowanym rejestratorem danych i innymi potrzebnymi urządzeniami, wraz z kompletem zewnętrznych czujników dopasowanych do danej instalacji i danego procesu technologicznego.

Rejestrator danych pomiarowych w przenośnej rozdzielnicy, czujniki pomiarowe, analizator energii, cewki Rogowskiego
Układy pomiarowe z rejestratorami danych (data loggerami)
Układ pomiarowy z rejestratorem danych
Układ pomiarowy z rejestratorem danych

Analizator energii i czujniki parametrów procesowych

Układy pomiarowe mogą zawierać czujniki parametrów procesu (np. czujniki temperatury medium roboczego, czujniki ciśnienia, przepływomierze), jak i analizatory energii elektrycznej po stronie zasilania.

Eksport danych pomiarowych

Dane pomiarowe są rejestrowane w plikach tekstowych (np. *.csv), które można otworzyć w typowych arkuszach obliczeniowych, np. MS Excel. Oferujemy także analizę danych pomiarowych.

Przykłady zastosowania pomiarów energetycznych

Pomiar profilu mocy (zużycia energii) elektrycznej sprężarkowni

Pomiar profilu mocy elektrycznej sprężarkowni prowadzi co najmniej do następujących wyników:

  • Analiza doboru sprężarek do zapotrzebowania, w szczególności poprzez porównanie profilu zużycia sprężonego powietrza z profilem poboru mocy elektrycznej, a w miarę możliwości także fluktuacji ciśnienia powietrza w instalacji,
  • Ocena wpływu nieszczelności sprężonego powietrza na zużycie energii elektrycznej [MWh/rok] i ich kosztów [PLN/rok].

Pomiar profilu mocy (zużycia energii) elektrycznej serwerowni

Pomiar profilu mocy serwerowni (i poszczególnych serwerów z osobna) może pozwolić na wykrywanie stanów nadmiernego obciążenia serwerów wynikającego np. z działania oprogramowania niepożądanego (np. do kopania kryptowalut). Pomiar profilu mocy wykryje takie działanie nawet jeżeli występuje ono okresowo.

Celem takiej analizy jest oszczędność energii elektrycznej, zapobieganie przegrzewania układów oraz zmniejszenie ryzyka przeciążania zasilaczy komputerów.

Pomiar profilu mocy (zużycia energii) elektrycznej budynku administracyjnego

Przykład zastosowania pomiarów profilu mocy budynku biurowego – administracyjnego podajemy w poniższej broszurze.

(PDF) Analiza danych pomiarowych