Audyt sprężonego powietrza

Wstęp

Wytwarzanie i użytkowanie sprężonego powietrza jest jednym z najbardziej wrażliwych obszarów funkcjonowania Zakładu, które wiążą się ze zużyciem energii elektrycznej, ponieważ:

 1. Sprężarki są zwykle znacznym odbiornikiem energii elektrycznej, o dużym udziale ilości zużytej energii w całkowitym bilansie energii elektrycznej Zakładu.
 2. Zużycie energii mocno zależy od wielu czynników, które należy kontrolować, takich jak: odpowiedni dobór wielkości sprężarek do bieżącego profilu zużycia powietrza, wartości zadane ciśnienia powietrza na tłoczeniu sprężarki, parametry decydujące o współpracy wielu sprężarek czy sposób użytkowania sprężarek podczas postoju produkcji.
 3. Użytkowanie sprężonego powietrza wiąże się z dużymi stratami energii związanymi w szczególności z nieszczelnościami instalacji i przy/w odbiornikach sprężonego powietrza.

Usługa audytu sprężonego powietrza

Audyt sprężonego powietrza pozwala na uzyskanie oszczędności energii elektrycznej i obejmuje następujące etapy:

 • Inwentaryzacja energetyczna urządzeń sprężarkowni i odbiorników powietrza,
 • Pomiar profilu poboru mocy elektrycznej sprężarkowni w okresie przynajmniej 1 tygodnia,
 • Analiza doboru sprężarek do zapotrzebowania, w szczególności poprzez porównanie profilu zużycia sprężonego powietrza z profilem poboru mocy elektrycznej, a w miarę możliwości także fluktuacji ciśnienia powietrza w instalacji,
 • Analiza doboru armatury i odbiorników powietrza wraz ze sposobem ich użytkowania,
 • Analiza czynników mających wpływ na zużycie energii elektrycznej – według katalogu możliwych usprawnień w instalacjach sprężonego powietrza zgodnie z dobrymi praktykami w tej dziedzinie,
 • Analiza dostosowania pomieszczenia sprężarkowni do uzyskania największej możliwej efektywności energetycznej,
 • Ocena wpływu nieszczelności sprężonego powietrza na zużycie energii elektrycznej [MWh/rok] i ich kosztów [PLN/rok],
 • Wykrywanie i lokalizacja nieszczelności sprężonego powietrza,
 • Raport na piśmie zawierający zalecenia i ocenę opłacalności możliwych usprawnień.