Doświadczenie

Audyty efektywności energetycznej przedsiębiorstw przemysłowych (kwalifikacje do wykonywania usług analiz i doradztwa)

Mamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu audytów efektywności energetycznej. Wykonaliśmy:

  • Ponad 40 audytów potrzebnych do pozyskania przez naszych Klientów białych certyfikatów, a obejmujące ilościową i jakościową ocenę wykonanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej,
  • Audyty energetyczne przedsiębiorstwa dla dużych przedsiębiorstw  wg art. 36 ustawy o efektywności energetycznej obowiązkowych od 2017 r., obejmujące pełną analizę aktualnego zużycia energii oraz wykonanie analiz skutkujących listą przedsięwzięć służących zmniejszeniu kosztów zakupowych energii,
  • Inne analizy i opracowania, w tym dotyczące innowacyjnych technologii.

Wszystkie prace wykonujemy sumiennie, tak aby zmaksymalizować korzyści dla naszych Klientów.

Działalność dydaktyczna (kwalifikacje do prowadzenia szkoleń)

Dodatkowe kwalifikacje dla szkoleń z efektywności energetycznej:

  1. Doświadczenie dydaktyczne. Prowadziliśmy liczne zajęcia laboratoryjne, audytoryjne, projektowe i wykłady w zakresie maszyn cieplnych.
  2. Doświadczenie techniczno-dydaktyczne. Jesteśmy twórcami wielu stanowisk laboratoryjnych w ramach szkolnictwa wyższego.
  3. Doświadczenie szkoleniowe. Prowadziliśmy zajęcia w ramach szkoleń dla audytorów efektywności energetycznej.