Dokonania

Nasze ważniejsze dokonania – bezinwestycyjne lub niskoinwestycyjne uzyskanie oszczędności kosztów dla naszych Klientów

 

Wentylacja mechaniczna

  1. Budynek biurowy zakładu przemysłowego. Wskazaliśmy na niepotrzebne działanie wentylacji mechanicznej przy pełnej prędkości obrotowej wentylatorów poza godzinami pracy biur.  Niskoinwestycyjnie Klient uzyskał oszczędności ok. 10000 PLN/rok.
  2. Hale przemysłowe – produkcja elektroniki. Zasugerowaliśmy obniżenie prędkości wentylatorów central wentylacyjnych w godzinach nieużytkowania obiektów (soboty i niedziele). Oszczędności bezinwestycyjne ok. 50000 PLN/rok.

Sprężone powietrze

  1. Mała hala przemysłowa z instalacją sprężonego powietrza. Na gruncie pomiarów elektronenergetycznych profilu mocy sprężarkowni zaobserwowano wyjątkowo duży udział zużycia energii sprężarki w okresach tzw. “odciążenia” (w biegu jałowym). Okazało się, że sprężarka jest przewymiarowana w stosunku do aktualnych potrzeb i celowe jest zastosowanie drugiej małej sprężarki. Oszczędności ok. 80000 PLN/rok (aż ok. 15% całkowitych kosztów energii) przy prostym czasie zwrotu nakładów równym 1 rok.
  2. Hale przemysłowe – produkcja elektroniki. W ramach analizy danych pomiarowych profili mocy sprężarkowni w okresie postoju zakładu (sobota-niedziela) zaobserwowaliśmy duże zużycie energii sprężarek pracujących tylko na potrzeby uzupełnienia powietrza traconego przez nieszczelności. Wskutek wprowadzenia programu regularnego wykrywania nieszczelności uzyskać można oszczędności, które oszacowaliśmy na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie.

Moc umowna

  1. Hale przemysłowe – wiele przyłączy elektroenergetycznych i gazowych. Na podstawie analizy faktur za media energetyczne przeprowadziliśmy analizę dobranej mocy umownej. W wyniku analizy statystycznej wskazaliśmy na celowość obniżenia mocy umownej. Pozwoliło to na bezinwestycyjną oszczędność ok. 70000 PLN/rok.
  2. Duży odbiorca gazu ziemnego. W ramach analizy faktur wskazaliśmy Klientowi, że konieczne jest monitorowanie tzw. „wskaźnika nierównomierności poboru [c]”.  Może się okazać, że 1% lub 2% obniżenie mocy umownej może znacznie zwiększyć prawdopodobieństwo zakwalifikowania odbiorcy do korzystniejszej grupy taryfowej względem wartości wskaźnika „c”. W konsekwencji zaowocuje to zmniejszeniem kosztu zakupu w następnym roku rozliczeniowym o około 4% dla całego wolumenu zakupywanego gazu (w tym przypadku kilkaset tysięcy PLN w skali roku). Bezinwestycyjnie.

Koszt naszych usług w przeważającej liczbie przypadków zwraca się w okresie krótszym niż 1 rok.