Sposoby redukcji kosztów energii

Ogólne sposoby zmniejszenia kosztów energii w firmie

Istnieją 2 zasadnicze sposoby zmniejszenia kosztów zakupowych energii w przedsiębiorstwach przemysłowych i innych:

 1. Ograniczenie składników kosztów zakupu energii niezależnych od ilości zużytej energii (np. koszty mocy umownej, zmiana cen jednostkowych zależne od przyjętej taryfy zakupowej energii lub od wybranego sprzedawcy energii),
 2. Ograniczenie zużycia energii przy tym samym lub lepszym efekcie użytecznym.

Ad. 1. Ograniczenie składników kosztów niezależnych od ilości zużytej energii

Wśród tych działań przydatne są następujące usługi analityczne:

Ad. 2. Zmniejszenie zużycia energii

Pełna analiza sposobów możliwej redukcji zużycia energii obejmuje rozpatrzenie wszystkich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Są to następujące obszary, które zgodnie z polską normą dotyczącą audytów energetycznych obejmują:

 • Systemy zarządzania energią,
 • Transport, postępowanie z materiałami i produktami,
 • Proces produkcyjny,
 • Kotłownia,
 • Wymiana ciepła,
 • Sieci dystrybucji ciepła,
 • Agregaty prądotwórcze, kogeneracja, trigeneracja,
 • Dystrybucja energii elektrycznej,
 • Chłodnie kominowe, wentylatorowe oraz freecoolery,
 • Agregaty chłodnicze,
 • Pompy,
 • Wentylatory,
 • Sprężone powietrze,
 • System próżniowy,
 • Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja,
 • Ciepła woda użytkowa,
 • Oświetlenie,
 • Budynki.

Dla osiągnięcia celu oszczędności energii przygotowaliśmy następujące usługi:

Przygotowaliśmy także następujące produkty wspomagające proces zmniejszania kosztów energiipoprawy efektywności energetycznej produkcji: