Przewidywane efekty doradztwa energetycznego

Przewidywane efekty doradztwa energetycznego

Przykładowy efekt naszych prac przedstawia poniższy wykres. W zależności od sytuacji możliwa jest znaczna redukcja kosztów energii.

Wykres ten prezentuje także sposób określenia ceny prac doradczych w odniesieniu do wartości przewidywanych oszczędności kosztów energii. Z założenia koszty te nie powinny przekraczać przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, tak aby zapewnić zadowolenie Klienta.

Roczne koszty energii "PRZED"; Koszty prac doradczych; Typowe oszczędności roczne; Roczne koszty energii "PO"
Przewidywane, typowe efekty analiz i doradztwa energetycznego wyrażone w rocznych oszczędnościach kosztów energii