Doświadczenie

Audyty efektywności energetycznej przedsiębiorstw przemysłowych (kwalifikacje do wykonywania usług analiz i doradztwa)

Mamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu audytów efektywności energetycznej. Wykonaliśmy:

 • Ponad 40 audytów potrzebnych do pozyskania przez naszych Klientów białych certyfikatów, a obejmujące ilościową i jakościową ocenę wykonanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej,
 • Audyty energetyczne przedsiębiorstwa dla dużych przedsiębiorstw  wg art. 36 ustawy o efektywności energetycznej obowiązkowych od 2017 r., obejmujące pełną analizę aktualnego zużycia energii oraz wykonanie analiz skutkujących listą przedsięwzięć służących zmniejszeniu kosztów zakupowych energii,
 • Inne analizy i opracowania, w tym dotyczące innowacyjnych technologii.

Wszystkie prace wykonujemy sumiennie, tak aby zmaksymalizować korzyści dla naszych Klientów.

Nasze obszary zainteresowań

Poza tym wszyscy nasi audytorzy mają wykształcenie wyższe, a także w życiorysie pracę na uczelni wyższej, łącznie w ramach następujących obszarów zainteresowań:

 • efektywność energetyczna,
 • silniki spalinowe,
 • energetyka cieplna zawodowa,
 • energetyka cieplna lokalna,
 • kogeneracja,
 • pompy, wentylatory,
 • agregaty chłodnicze, wentylacja i klimatyzacja,
 • transport (logistyka, technologie),
 • odnawialne źródła energii,
 • termomodernizacje,
 • wymiana ciepła, termodynamika,
 • pomiary cieplne, analiza i opracowanie wyników,
 • zasilanie elektroenergetyczne, pomiary elektroenergetyczne,
 • automatyka przemysłowa w zakresie systemów pomiarowych,
 • siłownie okrętowe.

Działalność dydaktyczna (kwalifikacje do prowadzenia szkoleń)

Dodatkowe kwalifikacje dla szkoleń z efektywności energetycznej:

 1. Doświadczenie dydaktyczne. Prowadziliśmy liczne zajęcia laboratoryjne, audytoryjne, projektowe i wykłady w zakresie maszyn cieplnych.
 2. Doświadczenie techniczno-dydaktyczne. Jesteśmy twórcami wielu stanowisk laboratoryjnych w ramach szkolnictwa wyższego.
 3. Doświadczenie szkoleniowe. Prowadziliśmy zajęcia w ramach szkoleń dla audytorów efektywności energetycznej.